ניהול איכות כולל בעיבוד עץ

לטעויות יש דרך להתרבות בחברת נגרות וטעויות בחלק אחד של פעולה יכולות ליצור בעיות במקומות אחרים שמובילות ליותר טעויות, לבעיות נוספות וכן הלאה. רוב עובדי העץ מבלים חלק גדול מזמנם בתיקון שגיאות, חיפוש פריטים, בדיקת עיכובים, תיקון טעויות, התנצלות בפני לקוחות וכדומה.

TQM – שיפור האפקטיביות, הגמישות והתחרותיות

ניהול איכות כולל (TQM) הוא דרך לנהל לשפר את האפקטיביות, הגמישות והתחרותיות של עסק לעיבוד עץ בכללותו. מדובר בהתארגנות של כל החברה בכל מחלקה, בכל פעילות וכל אדם ברמות שונות. כדי שארגון יהיה אפקטיבי באמת, כל חלק בו חייב לעבוד כראוי ביחד, מכיוון שכל אדם וכל פעילות משפיעים ובתורם מושפעים מאחרים.

TQM היא גם שיטה שחברות עיבוד עץ משתמשות בהן כדי לתפקד ביעילות על ידי שיתוף כולם בשיפור הדרך שבה דברים נעשים. יש ליישם את השיטה בכל ארגון כך שאנשים ממחלקות שונות עם סדרי עדיפויות ויכולות שונות יתקשרו ויעזרו זה עם זה. השיטות שימושיות באותה מידה בפיננסים, מכירות, שיווק, עיצוב, חשבונות, מחקר, פיתוח, רכש, כוח אדם ותפעול.

כמה מהיישומים המרגשים ביותר של TQM בעיבוד עץ התממשו ממחלקות אשר יכלו לראות רלוונטיות מועטה כאשר הוצגו לראשונה למושגים. עם הכשרה מחלקות רבות מציגות שיפורים ניכרים בביצועים. צוות המכירות עקבו והגדילו את שיחות המכירה המוצלחות, צוות המשרד השתמש בשיטות TQM כדי למנוע שגיאות בעיבוד תמלילים ולשפר את הזנת הנתונים למחשבים, מחלקות שירות הלקוחות ניטרו וצמצמו תלונות, וצוות ההפצה שלט בעיכובים ובשיבושים במשלוחים.

שיטות QC מסורתיות כבר לא יעילות

ארגונים המאמינים כי טכניקות בקרת איכות מסורתיות הן הדרך היחידה להתגבר על בעיות איכות, עשויים להידרש לבחון מחדש את הנהלים שלהם. העסקת פקחים נוספים, החמרת תקנים, פיתוח צוותי תיקון, תיקון ועבודה מחדש אינם מקדמים איכות. באופן מסורתי האיכות נחשבה לאחריותה של מחלקת בקרת האיכות (QC), וארגונים מסוימים עדיין לא הכירו בכך שבעיות איכות רבות מקורן בתחומי השירות או הניהול.

בנוסף לתרבות ותקשורת על עובדי עץ לשקול שלושה מרכיבים חשובים של TQM:

– מערכת ניהול איכות מתועדת

– בקרת תהליכים סטטיסטיים (SPC)

– עבודת צוות לשיפור איכות

שלושת המרכיבים הללו חולקים במובנים רבים את אותה דרישה למחויבות בלתי מתפשרת לאיכות. זה חייב להתחיל בהנהלה הבכירה ביותר ולזרום עד לארגון. SPC או מערכת האיכות או שניהם עשויים לשמש חוד חנית להנעת TQM דרך ארגון. תשומת הלב להיבטים רבים של תפעול הארגון – החל מרכישה ועד להפצה, מרישום נתונים ועד לשרטוט תרשים בקרה, הנדרשים להחדרה מוצלחת של מערכת איכותית או הטמעת SPC, תגרום לכולם להתמקד בלקוח/הספק. ממשק, בתוך הארגון ומחוצה לו.

גישה שיטתית ומובנית להשקת שיפור איכות באמצעות הכנסה מאוזנת של מערכת איכות בחברת נגרות, SPC ועבודת צוות תספק חוד חנית רב עוצמה לשיפור היכולת, ובכך נתח שוק. לא ניתן להדגיש יתר על המידה את חשיבות השימוש ב-SPC ושיפורים במערכות ניהול איכות. עם הגדלת האוטומציה והשימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדמות הדרישה לגישה כוללת לאיכות היא מכרעת.

כתיבת תגובה